Klasy Mistrzowskie

XXVII MLAMD

Concert Spirituel w Warszawie
Muzyka w sercu Europy

W tym roku po raz pierwszy, ze względu na COVID-19, odbędzie się jesienią
w dniach 10.10.2020 do 20.11.2020.

Wydarzenie ze względu bezpieczeństwo uczestników zostało podzielone na:

klasy tańca historycznego, wykłady i ćwiczenia we współorganizacji Zespołu Szkół im.
Michała Konarskiego, UMFC, PSM nr 3 i innymi zainteresowanymi szkołami w terminach
10-13.10.2020 i 6-9.11.2020, 15-18.11.2020 oraz 19.11.2020
koncert finałowy dla wszystkich uczestników,

wykłady omawiające programów koncertów i instrumentarium historyczne w dniach
10.10.2020, 14.11.2020, 18.11.2020, 15.11.2020

wykłady w ramach klas mistrzowskich gry na instrumentach historycznych w dniach
12-20.11.2020.

Wypracowaną od 1992 roku formą Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej jest realizacja jednolitych tematycznej części dydaktycznej (edukacyjnej) – klasy mistrzowskie, wykłady i warsztaty oraz festiwalu – cyklu koncertów festiwalowych.

Realizacja części festiwalowej i edukacyjnej zbudowała (od 1992) Międzynarodową Letnią Akademię Muzyki Dawnej jako znaczące międzynarodowe wydarzenie kulturalne promujące polskie zabytki muzyczne, znaczące sale koncertowe, a jednocześnie polskich artystów i wykładowców we współpracy z wiodącymi artystami zagranicznymi.

Tym samym umożliwia polskiej utalentowanej młodzieży i nauczycielom poszerzającym kwalifikacje kontakty z polskimi i zagranicznymi artystami i pedagogami światowej klasy.

Udział w klasach mistrzowskich XXVIII Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki dawnej będzie nieodpłatny.

Program XXVII Międzynarodowej
Letniej Akademii Muzyki Dawnej

Wykłady

 • Barbara Przybyszewska-Jarmińska (IS PAN) - „Muzyka Mielczewskiego w Środkowej Europie” – 10.10.2020
 • Judyta Tupczyńska (AM Łódź) - „Jean-Féry Rebel - idiom skrzypcowy i charaktery tańca w muzyce francuskiej - 14.11.2020
 • Tomasz Dobrzański, (AM Wrocław) - "Instrumenty dęte XVII i XVIII w - Idiom, brzmienie i techniki wykonawcze" - 18.11.2020
 • Simon Standage (The Royal Academy of Music, London) i Silus Standage - wpływ Restauracji Karola II Stuarta(1660) na styl i interpretację muzyki w Anglii - (wykład online z prezentacją i tłumaczeniem na język polski) - 15.11.2020

Wykłady i ćwiczenia realizowane
w ramach klas mistrzowskich

Realizowane w okresie od 10.10.2020 do 20.11.2020

 • Agata Sapiecha – skrzypce i altówka historyczna.
 • Agata Sapiecha - instrumenty smyczkowe (fidele, mazanki, rebek) - średniowieczne i renesansowe
 • Tomasz Dobrzański – klarnet historyczny
 • Tomasz Dobrzański – flet podłużny
 • Małgorzata Wojciechowska – flet traverso
 • Justyna Rekść-Raubo – viola da gamba
 • Zuzanna Grzegorowska – taniec renesansowy i barokowy
 • Edgar Lewandowski - taniec renesansowy i barokowy
 • Agnieszka Mazur – obój historyczny
 • Marco Vitale – klawesyn i basso continuo
 • Jarosław Kopeć - instrument perkusyjne, renesansowe i barokowe
 • Henryk Kasperczak – lutnia i gitara historyczna
 • Simon Standage (on Line) – skrzypce historyczne
 • Silus Standage (on line) – klawesyn I realizacja partytury

Koncert Finałowy - Mistrzowie i Uczniowie
XXVII MLAMD 19.11.2020

Tytuł koncertu:

Mistrzowie i Uczniowie MLAMD – koncert 3 pokoleń MLAMD
Aula Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego

Program koncertu:

koncerty, suity, sonaty, arie kompozytorów Europy XVII I XVIII wieku
m.in. Jarzębski, Landi, Vivaldi, Telemann, Leclair

Wystąpią:

Orkiestra XXVII MLAMD pod dyr. Agaty Sapiechy

W składzie:
Sapiecha Agata, Tupczyńska Judyta, Dobrzański Tomasz, Wojciechowska Małgorzata, Rekść-Raubo Justyna
Mazur Agnieszka, Vitale Marco, Kasperczak Henryk, Kopeć Jarosław i uczniowie XXVII MLAMD.

Tancerze:

Grzegorowska Zuzanna, Lewandowski Edgar i uczniowie XXVII MLAMD

XXVII będzie realizowana w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz online.

Formularz zgłoszeniowy

Jestem uczniem/studentem/absolwentem szkoły artystycznej (wpisać nazwę szkoły):

Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem danych osobowych, jest Fundacja Concert Spirituel z siedzibą w Warszawie (03-957) ul. Kanadyjska 4 lok. 7. Fundacja nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z w sprawie administracji i ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem mailowym: agata.sapiecha@gmail.com. Fundacja Concert Spirituel przetwarza dane osobowe uzyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą na podstawie pisemnych zgód i w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych fundacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt. f RODO. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja pozyskuje dane osobowe zależne od rodzaju realizowanego projektu i dotyczą: imienia, nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail, wizerunku w postaci fotografii, filmu, notek biograficznych artystów. Fundacja przetwarza dane osobowe w okresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia projektu z uwzględnieniem odrębnych przepisów, a w przypadku danych dotyczących wizerunku bezterminowo. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Każda osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w projekcie lub uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Fundację Concert Spirituel.

Biuro Akademii

Dyrektor
artystyczny

Agata Sapiecha

Dyrektor organizacyjny - koordynator

Marcin Kumosiński

Kierownik
biura

Agnieszka Reczuch